Tagarchief: vergaderen

Ben jij rood, groen, geel of blauw

In Management Support staat een heel leuk artikel over “vergader” types, geschreven door Patrick Schriel,  interessant!

Ben je aan het vergaderen en lijkt het of iedereen op een andere golflengte zit en elkaar niet begrijpt? De één domineert de vergadering, heeft het hoogste woord, terwijl de ander alleen maar observeert en nauwelijks iets zegt. Met het DISC-model van verschillende vergadertypes kun je beter afstemmen op de communicatie en gedragsstijl van de ander.

Vergadertypes: Ben jij rood, groen, geel of blauw?
Het DISC-model bestaat uit vier stijlen: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. We hebben ze allemaal, in onze eigen unieke mix, in ons. Eén stijl is echter het meest aanwezig en laten we het vaakst zien in ons gedrag. Dit is onze basisstijl. Door elkaars stijl te herkennen en hierop af te stemmen ga je effectiever communiceren en beter vergaderen. Patrick Schriel, DISC-expert, legt uit.

officemanager

Dominant en rood: De D-stijl en vergaderen
Herkenbaar aan: extravert en direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt de leiding. Dit is iemand die graag het initiatief neemt tijdens het vergaderen. Communiceert kort en krachtig en neemt beslissingen waar dat kan, ook als dit niet zijn of haar taak is.

Kenmerken:

Valt anderen in de rede, heeft een kort lontje, en gaat gemakkelijk het conflict aan. Trekt de vergadering steeds naar zich toe en laat zichzelf niet interrumperen. Wil geen lange discussies. Wil altijd winnen en zal er zo veel mogelijk uit willen halen. Kan star zijn en niet willen toegeven, waardoor de vergadering vast kan lopen. Heeft geen enkel probleem met nee zeggen. Stelt makkelijk grenzen.
Handleiding voor de D-stijl:

Beantwoord vooral de Wat-vragen en geef richting. Wees duidelijk, kort en krachtig en blijf bij de kern van het onderwerp.Focus op feiten en argumenten. Dus op het resultaat, niet op de problemen. De D-stijl gaat snel de confrontatie aan, ga die dan ook niet uit de weg.
Bereid je goed voor, de D-stijl zal je hierin testen. Wil je snel een beslissing van een D? Geef een paar duidelijke opties om uit te kiezen.
Wat je bij een D niet moet doen is met veel details komen, vaag worden, erom heen draaien, en voor hem beslissen.

Interactief en geel: De I-stijl en vergaderen
Herkenbaar aan: extravert en hartelijk, enthousiast, praatgraag, impulsief, verbaal sterk.
Dit is iemand die in een vergadering het hoogste woord voert en graag wil uitweiden over allerlei onderwerpen. Hij of zij kan overal over meepraten, is snel enthousiast, maar kan ook wat chaotisch zijn.

Kenmerken:

Is verbaal heel sterk en heeft altijd een antwoord klaar. Weet lang niet altijd de exacte cijfers en feiten, maar redt zichzelf er altijd weer uit.
Kan de standpunten overtuigend brengen. Heeft moeite om concreet te worden en door te pakken, waardoor de vergadering kan blijven steken.
Zegt liever geen nee. De I houdt mensen graag te vriend. Vraagt zich af wat anderen ervan vinden. Wil geen confrontatie.
Handleiding voor de I-stijl:

Beantwoord vooral de Wie-vragen en geef erkenning voor zijn bijdrage.
Focus op de relatie en de persoonlijke klik. Wees open en enthousiast en kom met levende voorbeelden.
Vraag begrip voor een beperkte spreektijd want spreken doet een I graag.
Luister aandachtig, maar help hem ook concreet te worden en structuur aan te brengen in zijn verhaal.
Wil je snel een beslissing van een I? Zorg ervoor dat hij betrokken is bij de besluitvorming, laat hem zijn mening geven.
Wat je bij een I niet moet doen is met veel details komen, hem negeren of kortaf en onpersoonlijk worden.

Stabiel en groen: S-stijl en vergaderen
Herkenbaar aan: introvert en betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.
Dit is iemand die zich afwachtend en rustig zal opstellen in een vergadering. Laat anderen uitspreken en zal zich pas mengen in een gesprek als hij zich veilig genoeg voelt, of wanneer hij hiertoe uitgenodigd wordt.

Kenmerken:

Houdt zich liever op de achtergrond en vindt het lastig zich verbaal te laten gelden. Zal niet snel uit zijn slof schieten. Komt sympathiek en aardig over.
Is een bemiddelaar en kan heel goed compromissen sluiten die voor alle partijen acceptabel zijn. Kan zich laten overstemmen en hierdoor te veel weggeven.
Kan eigenlijk geen nee zeggen. De S is altijd hulpvaardig. Houdt altijd rekening met de ander, zelfs ten koste van zichzelf.

secretaresse
Handleiding voor de S-stijl:

Beantwoord vooral de Hoe-vragen en geef duidelijk instructie, stap voor stap, wat je van hem verwacht.
Focus op de relatie en veiligheid. Vermijd hoge spanningen en confrontaties, maar daag hem wel uit stelling te nemen.
De S zal zich in eerste instantie wat op de vlakte houden, vraag door als dit nodig is.
Wil je snel een beslissing van een S? Wees ook duidelijk wanneer je een antwoord wil, nodig hem uit, en bouw zekerheden en garanties in.
Wat je bij een S niet moet doen is van de hak op de tak springen, directief worden en te snel een beslissing willen forceren. Dan gaan de hakken in het zand.

Consciëntieus en blauw: De C-stijl en vergaderen
Herkenbaar aan: introvert en gesloten, denker, observator, afwachtend, analytisch en precies.
Dit is iemand die rustig is en nauwkeurig luistert. Hij heeft zich goed voorbereid en nagedacht over de onderwerpen. De C stelt gerichte vragen, heeft een mening, maar wacht wel op zijn beurt om iets te zeggen.

Kenmerken:

Is wat formeel, kent de vergaderstukken maar kan stug overkomen. Valt terug op kennis en inhoud en is niet van de oneliners. Kan cynische opmerkingen maken als hij het ergens niet mee eens is.
Is een scherpe onderhandelaar en weet precies wat er is weggegeven en wat er al binnen is gehaald. Kan te rationeel en inflexibel zijn, waardoor de vergadering stroef en langdurig kan zijn.
Kan nee zeggen, maar niet direct. Wil er graag over nadenken om later de nee te kunnen onderbouwen.
Handleiding voor de C-stijl:

Beantwoord vooral de Waarom-vragen en geef voldoende informatie. De C-stijl wil graag zijn eigen analyse kunnen maken.
Focus op de feiten, details en geef garanties, anders gaat de C wantrouwen. Bevestig de gemaakte afspraken.
Een C-stijl is een kritische en afwachtende luisteraar en wil geen fouten maken. Hierdoor kan hij soms te laat reageren. Betrek hem daarom direct en actief in de discussie wanneer dit nodig is.
Als de C moet presenteren, verzoek hem dan om alleen de hoofdlijnen te bespreken in plaats van alle details.
Wat je bij een C niet moet doen is persoonlijk worden, hem onder tijdsdruk zetten en de details achterwege laten.

Auteur: Patrick Schriel