Steen in de vijver van de arbeidsmarkt

Uit de werkgeverskring is een opvallend radicaal plan gekomen om de arbeidsmarkt te hervormen en te moderniseren. Het voorstel luidt om voor werknemers gedurende hun carrière een potje te vullen dat ze kunnen benuttten voor herscholing en om in periodes van werkloosheid een inkomen uit te betrekken. De werkgevers stellen voor om dit potje te vullen met de bijdragen die nu gestort worden in de O&O-scholingsfondsen, de ww-premies en de transitievergoedingen. Het voorstel beoogt ook het verschil vast personeel en flexwerkers aanzienlijk te verkleinen door alle werkenden in dit spaarsysteem op te nemen.

 

topsecretaresse

De werkgevers hopen met dit voorstel de grote schotten uit de Nederlandse arbeidsmarkt weg te trekken. Heel breed wordt vastgesteld dat de kloof tussen flex en vast, en tussen jong en oud in Nederland erg groot is geworden. Opmerkelijk is dat werkgevers ook steeds vaker constateren dat zij zelf de dupe kunnen worden van de flexibilisering, omdat die vaak wordt gedreven door kortetermijndenken. Ondernemers willen in principe graag met betrokken personeel in vaste dienst te werken, maar vinden in sommige gevallen het risico te groot. Zo moeten werknemers zich vaak als flexkracht aanbieden, waar ze bij voorkeur een vaste baan hadden.

Of het nu gepresenteerde voorstel voor radicale hervormingen haalbaar kan zijn, is nog niet goed in te schatten. De werkgevers zelf geven ook aan dat er nog heel wat gestudeerd moet worden om een dergelijk plan te realiseren. Grote vraag is ook hoe je de transitie van het oude naar het nieuwe stelsel zou kunnen vormgeven. Het belang zit ook niet in precies dít voorstel, het gaat erom dát er een nieuw en ook moedig plan ligt om de problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt aan te pakken.

Dat is hard nodig. De halverwege vorig jaar ingevoerde Wet Werk en Zekerheid heeft niet de verbeteringen gebracht die ervan verwacht werden. In een wereld waar maatwerk steeds belangrijker wordt heeft dit voorstel het grote voordeel dat er sprake is van een gepersonaliseerde invulling voor werknemers. Dit voorstel biedt ook een nieuwe kans voor de vakbonden. Die worstelen al jaren met hun rol en zouden in de nu voorgestelde opzet werknemers individueel kunnen begeleiden.

Dit is het dagelijkse commentaar van de hoofdredactie van het FD.

Geef een reactie